Naslovna Škole

Škole

by admin

Široki je Brijeg bio nadaleko poznat po svojoj klasičnoj gimnaziji koja je odgojila velik broj vrsnih intelektualaca.

Za izobrazbu budućih franjevaca otvorena je 1861. srednja škola koja je svojim nastavnim programom bila prilagođena talijanskim crkvenim školama, budući da je većina hercegovačkih franjevaca ondje nastavljala svoj teološki studij.

U razmjerno kratkom vremenu, 1844. – 1895. hercegovački su franjevci ustrojili ono što je životno bitno za neku redovničku zajednicu: školsko biće. Gimnaziju s pravom javnosti na Širokom Brijegu imaju već školske godine 1917./18. kad njeni đaci u godinama gladi polažu svoj prvi ispit zrelosti s pravom javnosti. Novicijat je ustrojen već u samim početcima osnutka Kustodije (1852.), i konačno u zimskom semestru 1895./1896. Bogosloviju imaju u novosagrađenom samostanu sv. Petra i Pavla u Mostaru.

 

Prvi konvikt za smještaj učenika izgrađen je iznad kuhinje i u produžetku istočnoga krila tijekom 1864. i 1865. Godine 1889. uveden je u školu nastavni program po uzoru na klasične gimnazije u Austrougarskoj monarhiji, pa joj je, kao takvoj, 1918. priznato pravo javnosti i održana je prva matura. Velika zgrada sadašnje gimnazije podignuta je u razdoblju 1924. – 1931.

Prva osnovna škola otvorena je 1867. Ona je 1882. prešla u državne ruke i 1902. preseljena je u Lišticu.

Nad ulazom u školu postojao je natpis:

NARODNA UČIONICA, UZDIGNUTA OD OTACA
REDA SV. FRANJE, POD NADSTOJNIŠTVOM
FRA PILE ČUTURE, GODINE GOSPODNJE 1867