Naslovna Glazbena baština

Glazbena baština

by admin

Sva su glazbena događanja (izuzevši narodni, folklorni glazbeni izričaj), od nastanka Širokoga Brijega pa do 1945. povezana s fratrima, odnosno fratri su bili predvoditelji i nositelji tih događanja. Prvi hercegovački fratar koji stječe glazbeno obrazovanje bio je učenik Ivana Katavića fra Anđeo Nuić.