Radnim danom

SAMOSTANSKA CRKVA 7 i 18 sati

KAPELICA U GRADU u 7 sati

Nedjeljom i blagdanima

SAMOSTANSKA CRKVA 6.30; 8; 9.30; 11 i 18 sati

KAPELICA U GRADU u 7 sati

ČERIGAJ 10 sati

DOBRKOVIĆI 9 sati

KNEŠPOLJE 11 sati

PRIVALJ 11 sati

TURČINOVIĆI 10 sati (kad su školske raspusti u 9 sati)

UZARIĆI 9 i 11 sati (od svetog Ante do svetog Franje u 9 sati)

PRVA SVETA PRIČEST I KRIZMA na Širokom Brijegu u 10 sati, mise na filijalama u 8 sati.

BLAGOSLOVI POLJA su u 11 sati, a mise na filijalama u 9 sati.