Radnim danom

Samostanska crkva 7 i 18 sati

Kapelica u gradu u 7 sati

Nedjeljom i blagdanima

Samostanska crkva 6.30; 8; 9.30; 11 i 18 sati

Kapelica u gradu u 7 sati

Čerigaj 10 sati

Dobrkovići 9 sati

Knešpolje 11 sati

Privalj 11 sati

Turčinovići 10 sati (kad su školske raspusti u 9 sati)

Uzarići 9 i 11 sati (od svetog Ante do svetog Franje u 9 sati)

Prva sveta pričest i Krizma na Širokom Brijegu u 10 sati, mise na filijalama u 8 sati.

Blagoslovi polja su u 11 sati, a mise na filijalama u 9 sati.