Naslovna Propovijed Kralj svega stvorenoga – Isus Krist

Kralj svega stvorenoga – Isus Krist

by admin

Draga braćo i sestre!

Crkva danas slavi Našega Gospodina Isusa Krista Kralja svega stvorenja. Ta je svetkovina stavljena na završetak liturgijske molitve i u njoj je sažet misterij Isusa “provorođenca od mrtvih i vladara svih zemaljskih moćnika” (usp. Zborna molitva, Godina B), izdižući naš pogled prema punom ostvarenju Božjeg kraljevstva, kada će Bog biti sve u svemu (usp. 1 Kor 15, 28). Sveti Ćiril Jeruzalemski kaže: “Mi naviještamo ne samo prvi Kristov dolazak već i drugi, mnogo ljepši od prvog. Prvi je, naime, bio u znaku patnji, drugi pak nosi zlatni ures božanskog kraljevstva; … u prvom je izvrgnut poniženju križa, u drugom ga okružuju i slave anđeoski zborovi” (Catechesis XV,1 Illuminandorum, De secundo Christi adventu: PG 33, 869 A). Čitavo se Isusovo poslanje i sadržaj njegove poruke sastoje u naviještanju Božjeg kraljevstva i njegovu ostvarivanju među ljudima znakovima i čudesnim znamenjima. “Kraljevstvo se ipak – kao što podsjeća Drugi vatikanski koncil – očituje u sámoj osobi Krista” (dogm. konst. Lumen gentium, 5), koji ga je uspostavio svojom smrću na križu i svojim uskrsnućem, kojim se očitovao kao Gospodin i Mesija i Vječni svećenik. To je Kristovo kraljevstvo povjereno Crkvi, koja je njegova “klica” i “početak” i ima zadaću naviještati i širiti to Kraljevstvo među svim narodima, snagom Duha Svetoga (usp. isto). Na završetku vremena Gospodin će predati Bogu Kraljevstvo i prikazati mu sve one koji su živjeli po zapovijedi ljubavi.

Dragi prijatelji, svi mi smo pozvani nastaviti Božje djelo spasenja obraćajući se na evanđelje, odlučno se upuštajući u nasljedovanje onoga Kralja koji nije došao da bude služen već da služi i dadne svjedočanstvo za istinu (usp. Mk 10, 45; Iv 18, 37). 

Neka nam Djevica pomogne svima živjeti sadašnji čas u očekivanju Gospodinova povratka, usrdno moleći Boga: “dođi Kraljevstvo tvoje” i čineći ona djela svjetla koja nas sve više približavaju Nebu, svjesni da, u burnim povijesnim događanjima, Bog nastavlja izgrađivati svoje Kraljevstvo ljubavi.

Benedikt XVI