by admin

Istaknuto

Molitva prije mise

"Milostivi Bože, poslušaj mi molitvu i milošću Duha Svetoga rasvijetli moje srce, da bih mogao dostojno služiti tvojim otajstvima i tebe uvijek ljubiti. Bože, ti koji vidiš što je u srcu i što čovjek želi i ništa ti nije skriveno, po Duhu Svetom očisti moje misli, da te mognem savršeno ljubiti i dostojno slaviti. Neka nas očisti vatra Duha Svetoga da pred tobom budemo čisti u tijelu i u duši. Neka nas Duh Sveti rasvijetli i uvede u svu istinu, kako je Sin tvoj obećao. Neka u nama bude snaga Duha Svetoga i očisti srca naša i očisti nas od svega grješnoga. Bože, koji po Duhu Svetom rasvjetljuješ duše vjernih, daj nam da uživamo u njegovoj istini i utjehi. Gospodine, očisti naše savjesti, da kada dođe naš Gospodin Isus Krist tvoj Sin, nađe pripravljen stan, On koji s tobom živi i kraljuje uvijeke. Ljubim te, Gospodine i želim te ljubiti sve više. Daj da sve bolje shvaćam tvoju ljubav i da odgovorim svojom ljubavlju. Prinosim ti svega sebe s dobrim djelima koja budem uz pomoć tvoju učinio. Prinosim ti i patnje koje će me snaći... Sav ti se predajem. Amen."
Fra Blago Brkić (1920.-2009.)