Dan Gospodnji. IV nedjelja kroz godinu 3.2.2019.

 

1. U ponedjeljak, 4. veljače započinjemo molitvene večeri Dani pobijenih širokobrijeških fratra. Tri ćemo dana moliti za pobijene fratre i sve nevine žrtve u našem narodu. U ponedjeljak, utorak i srijedu u 17.30 sati molimo krunicu, a u 18 slavimo svetu misu. U četvrtak, 7. veljače, sveta misa za poubijane slavit će se u 16 sati. Obredi će početi kod skloništa.

2. Darovatelji za Crkvu i samostan:

Branko Jelić + Mirka Grad 100 KM

Obitelj + Stanka Šimića Puringaj 100 KM

Obitelj + Bože Mikullića Grad 100 KM

Drago Palac Trn 100 Eura

Marija Šušak + Ilije Grad 100 KM

Marinko Naletilić + Karla Grad 100 KM

Hvala im lijepa!

3. Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici

Tomislav Soldo, sin Ivana i Jadranke r. Tole iz Donjeg Crnča i

Matea Galić, kći Zorana i Zdravke r. Galić s Trna.

4. Od tiska imate novi broj Glasa koncila, Katoličkog tjednika, Svjetla riječi i Marije.

5. U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Dragica Barbarić ud. Ivana iz Knešpolja, opremljena.

Božica Ćavar ž. Milina iz Knešpolja.

Ivan Skoko + Joze iz Mokrog. Sprovod mu je danas u 15 sati na Trnu.

Pokoj vječni daruj im Gospodine!

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 3.2.2019. do 10.2.2019.

 

DAN

MISNE NAKANE

 

Nedjelja,

3.2.2019.

 

 

 

6.30 – Za ++ Dragana, Marka i Ivu Topić

8.00 – Za ++ Maru, Marinka Karačića i ++

9.30 – Za + Božu Martinovića

11.00 – misa za narod

 

18.00– Za ++ Tomu i Lucu Zovko

 

Ponedjeljak,

4.2.2019.

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Luciju, Božu, Blagu Zeljku i ++

Za ++ Milicu, Mišu Boškovića i ++

Za ++ Zdenku i Ivana Mandića

Za ++ Kaju i Ivana Mandića

Za + Iku Čolaka i ++

Za ++ Stanka, Anđu i Krešu Šimića

Sveta misa za pobijene fratre i narod

 

Utorak,

5.02.2019.

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Miru i Ljilju Kraljević i ++

Za ++Anicu, Božu i Stanka Mandića

Za ++ Antu, Ružu i Silvestra Ćubelu

Za ++ Marijana, Milku, Ivu i Žarka Mandića

Za ++ Antu, Ilku, Stanka, Ivana i Marka Ćeškića

Za ++ Lucu, Nikolu Naletilića i ++

Sveta misa za pobijene fratre i narod

 

Srijeda,

6.02.2019.

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Ivana, Katu, Vinka Sliškovića i ++

Za + Marinka Mandića i ++

Za ++ Mandu i Franu Marušića

Za ++ Ivana, Cvitu i Matiju Bašić

Za ++ Veroniku i Vranjku Naletilić

Za ++ Jozu i Ivu Hrkać i ++

Sveta misa za pobijene fratre i narod

 

 

Četvrtak,

7.02.2019.

 

 

 

 

 

16.00 sati

 

Za + Anicu Marušić

Za ++ Ivana i Maru Kraljević i ++

Za ++ Jakova Mikulića, Jerku, Jagicu i Ivana Čolaka

Za + Iliju Bošnjaka

Za ++ Ivu i Nikolu Mandića

Za + Marka Mandića i ++

Sveta misa za pobijene fratre i narod

 

Petak,

8.02.2019.

 

 

 

18 sati

 

Za + Božu Sliškovića i ++

Za ++ Jozu i Danicu Markić

Za ++ Ivana i Katu Glavina

Za ++ Dragicu i Branka Šaravanju

Za ++ Srećka, Ivana, Maru i Janju Marušić

Za + Jozu Lončara

 

Subota,

9. 02. 2019.

 

 

18 sati

 

Za + Ivana Ćužića i ++

Za ++ Ivu i Stipu Lončara

Za + Jagu Hrkaća

Za ++ Božu, Lucu i Marinka Naletilića

Za + Ivana Hrkaća

 

 

 

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00