Dan Gospodnji. Sveta Obitelj Isusa, Marije i Josipa 30.12.2018.

 

1. Sutra je Stara godina. Sveta misa zahvalnica na Širokom Brijegu je u 18 sati, nakon toga klanjanje Presvetom oltarskom sakramentu. Dođite, zahvalimo Bogu za darove kojima nas je obdario kroz ovu godinu koja se bliži kraju.

2. U utorak je Nova Godina, svetkovina Bogorodice Djevice Marije. Svete mise na Širokom Brijegu bit će kao i nedjeljom. Svete mise na filijalama su: u Gradu u 7, na Čerigaju i u Turčinovićima u 10, a u Knešpolju, Dobrkovićima, Privalju i Uzarićima u 11 sati.

Na Novu ćemo godinu, prema dobrom običaju, prikupljati prilog za školanje mladih fratara. Unaprijed vam zahvaljujemo na vašem daru.

3. U nedjelju 6. siječnja je Bogojavljenje. Na svim svetim misama bit će blagoslov soli i vode.

4. Slijedeći petak, subota i nedjelja su prvi u mjesecu.

5. Raspored blagoslova obitelji za slijedeći tjedan:

Danas poslije podne Oklaji i Cigansko brdo

Ponedjeljak, 31. prosinca Grad: Lijeva obala - Prvi dio (Lise)

Srijeda, 2. siječnja Grad: Lijeva obala - Drugi dio

Četvrtak, 3. siječnja Grad: Lijeva obala - Treći dio (Pecara) i Dobrkovići

Petak, 4. siječnja Trn

Subota, 5. siječnja Uzarići

Nedjelja, 6. siječnja Turčinovići - poslije 13 sati

6. Darovatelji za Crkvu i samostan:

Vlado Mikulić + Slavka Grad 100 KM

Slobodan Nakić Mokro 50 Eura

Mate Brekalo Trn 100 KM

Dragan Pavković + Grge Zavoznik 100 KM

Predrag Kožul + Grge Grad 200 KM

Hvala im lijepa!

7. Od tiska imate novi broj Glasnika svetog Josipa. U uredu se možete pretplatiti za tisak ili obnoviti pretplatu za slijedeću godinu.

8. U uredu se možete prijaviti za hodočašće u Svetu zemlju.

9. U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Milka Jelić ud. Stanka s Trna.

Dragica Bilać ud. Ivana iz Turčinovića, opremljena.

Stojka Ćesić ud. Joze iz Knešpolja, opremljena.

Stana Misir ud. Ike iz Knešpolja. Sprovod joj je danas u 13 sati.

Pokoj vječni daruj im Gospodine!

 Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 30.12.2018. do 5.1.2019.

DAN

MISNE NAKANE

Nedjelja,

30.12.2018.

 

 

6.30 – Za ++ Matu, Janju i Pavicu Bošnjak

8.00 – Za + Domagoja Sliškovića

9.30 – Branka i Ivan Skoko za svoje ++

11.00 – misa za narod

18.00– Za ++ Anđu, Matu, Blagu i Stanka Zeljku

 

Ponedjeljak,

31.12.2018.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Fra Jerku Karačića

Za ++ Dragana i Maru Marušić i ++

Za ++ Iliju, Lucu i Ivana Zadru i ++

Za ++ Ivana i Anđu Begić i ++

Za ++ Ljubu i Danicu Hrkać

Za ++ Božu i Šimu Soldo i ++

Za ++ Ivana i Matiju Kutle i ++

Sveta misa zahvalnica i klanjanje

 

Utorak,

01.01.2019.

 

 

SVETA MARIJA BOGORODICA

(NOVA GODINA)

 

18 sati

 

6.30 – Za ++ Matišu i Ivu Hrkać

8.00 – Za + Milijana Zeljku

9.30 – Za + Franu Šakića

 

11.00 – misa za narod

Za + Mladena Zeljku

 

Srijeda,

02.01.2019.

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Branka, Tomu, Ivu i Maricu Ivanković

Za + Grgu Čerkeza

Za ++ Božu i Ivicu Crnjac

Za + Vladu Lončara

Za + Stanka Zeljku

Za ++ Marka, Anicu Marušić i ostale ++

Za + fra Grgu Martića

 

 

Četvrtak,

3.01.2019.

 

 

 

 

 

18.00

 

Za + Snježanu Naletilić

Za ++ Milijana i Gordanu Crnjac

Za ++ Dragicu, Matu i Stanka Lovrića

Za + Gojka Penavića

Za ++ Juru i Milu Naletilić i ostale ++

Za ++ Damira, Mirka, Ivu, Janju Ćeškić i ++

Za + Ferdu Brkića

 

Petak,

04.01.2019.

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Stanislavu i Jozu Hrkaća i ++

Za ++ Stanu, Franu, Ivana Naletilića i ++

Za + Ivana Bukovca i ++

Za + Andriju Sutona

Za ++ Ivana i Matiju Galić i ++

Za ++ Marka, Maru, Dobroslava, Blagicu i Milu Musa

 

Subota,

05. 01. 2019.

 

 

18 sati

 

Za + Milu Musa i ++

Za ++ Milu, Vjekoslava i Bojku Topić i ++

Za + Žarka Mandića

Za + Žarka Lončara i ++

 

 

 

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00