Trideset i treća nedjelja kroz godinu 18.11.2018.

 

1. U srijedu 21. studenog je Gospa od Zdravlja zaštitnica područne crkve u Turčinovićima - sveta će misa biti u 10.30 sati.

2. Sutra započinje Tečaj pripreme za sakramentalni brak na Širokom Brijegu u 18 sati i traje četiri dana.

3. Darovatelji za crkvu i samostan:

Stanko Kvesić Grad 100 KM

Obitelj + Nade Slišković Mokro 100 KM

Bože Galić + Križana Grad 200 KM

Obitelj + Marka Sliškovića Posušje 100 KM

Hvala im najljepša.

4. Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici:

• Mario Ćorić, sin Zdravka i Branke r. Galić iz Ljutog Doca i

Ivana Stanić, kći Mire i Marine r. Gašpar sa Širokog Brijega.

• Damir Kolobarić, sin Roberta i Mirele r. Primorac iz Gornjih Mamića i

Marija Karačić, kći Jure i Ljilje r. Sesar s Trna.

5. Od tiska imate najnovije brojeve: Glas koncila i Katolički tjednik.

6. U proteklom tjednu u našoj župi preminuli su:

Stanko Soldo + Tome iz Knešpolje, opremljen.

Nada Slišković ž. Dragina iz Mostara, opremljena.

Marko Slišković + Karla iz Posušja, opremljen. Pokopan na Trnu.

Pomolimo se za njihov pokoj: Oče naš…

Pokoj vječni daruj im Gospodine!

 Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM na Širokom Brijegu od 18.11. do 25.11.2018.

 

DAN

MISNE NAKANE

Nedjelja,

18. 11. 2018.

 

6.30 - Za ++ Slavka i Dragicu Mikulić i ++

8.00-  Za ++ Marinka Ivankovića i Katu Kožul

9.30 – Za + Milu Sušca

11. 00 - misa za narod

18.00 – Za ++ Božicu i Ivana Zovku

 

Ponedjeljak,

19. 11. 2018.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Ivu Barać

Za ++ Veroniku, Ludvika, Dobroslava i Mariju Zadro

Za ++ Peru, Anku Čuljak i Jagu Hrkaća

Za ++ Franu, Marija i Katu Kutle

Za ++ Milu i Dragicu Šušak i ++

Za ++ Maru, Ivana i Peru Hrkaća

Za ++ Mirka i Sofiju Kovačić i ostale ++

Za ++ Marka, Ružu, Anicu i ++

 

Utorak,

20. 11. 2018.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Jozu i Verku Leko

Za ++ Tomu, Andriju, Maru, Milu i Anicu Sesar

Za ++ Anicu i Gojka Grbešića

Za ++ Ljubomira, Luciju, Milu Soldu i ++

Za ++ Ivana i Božu Penavića

Za ++ Šimuna, Ivu Šušak i ++

Za ++ Stipana, Danicu, Franu, Drinu, Janju i Kažu Mikulić

Za + Stjepana Ćavara

 

Srijeda,

21. 11. 2018.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Lucu, Anicu i Miljenka Jelića

Za ++ Stanka Čolaka, Antu i Katu Skoko i ++

Za + Jozu Kutlu i ++

Za + Vedrana Pavkovića

Za + Lucu Hrkać i ++

Za + Ivku Šušak i ++

Za ++ Lucu, Iliju, Nadu, Ivku Naletilić i ++

Za ++ Nikolu i Maricu Ćavar

 

 

Četvrtak,

22. 11. 2018.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Tonću Zovku

Za ++ Blagu, Milicu i Maricu Ćosić

Za + Držislava Mandića

Za ++ Antu, Slavka, Darinka Baraća

Za ++ Ivana i Ružu Naletilić i ++

Za ++ Danijelu i Iliju Ramića

Za ++ Andriju i Mariju Matković i ++

Za ++ Branka, Jukana, Anicu Rezić i sve++ ob. Marić

 

Petak, 23. 11. 2018.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Dragicu i Božu Lovrića

Za ++ Jelu i Tomu Penavića

Za ++ Ivana, Jozu, Lucu Mikulić i ++

Za ++ Dragicu, Božu, Stipu Soptu i ++

Za ++ Niku, Janju i Ivana

Za ++ Marka i Ružu Lovrić i ++

Slaven i Ljubica Šušak za svoje ++

 

Subota,

24. 11. 2018.

 

 

18 sati

 

Za + Ivana Ćužića

Za + Anicu Misir

Za ++ Natašu i Karla Mikulića

Za ++ Janju, Anđu Marušić i ++

Za + Vjekoslava Soldu

 

 

 

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00