XXIII NEDJELJA KROZ GODINU 10.9.2017.

 

1. U drugi ponedjeljak, 18. rujna na Širokom Brijegu započinje tečaj pripreme za sakramentalni brak.

2. Dječji zbor „Gospini slavuji“ imat će svake subote probe pjevanja na Širokom Brijegu u 9 sati.

3. Darovatelj za Crkvu i samostan:

Pero Kraljević          Zavoznik       100 KM

Obitelj + Ivana Čerkeza     Podjela          200 KM

Hvala lijepa!

5. Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici:

•          Pero Ševo, sin Branka i Marije r. Mandić sa Širokog Brijega i

Antonija Bender, kći Jelenka i Blaženke r. Bender iz Dubrovnika.

•          Viktor Suton, sin Ivana i Zdravke r. Spajić iz Mostara i

Ana Suton, kći Andrije i Jadranke r. Vukoja sa Širokog Brijega.

•          Miro Čerkez, sin Vjekoslava i Snježane r. Luburić s Uzarića i

Sanja Grbavac, kći Mladena i Mile r. Herceg iz Graba.

6. Od tiska imate najnovije brojeve: Glasa koncila, Naših ognjišta, Katoličkog tjednika, Svjetla riječi i Radosne vijesti.

7. U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Lenka Penavić + Jakiše, sahranjena ana Mekovcu.

Manda Marušić ud. Vinka iz Mokrog, opremljena.

Pokoj vječni daruj im Gospodine!

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM

na Širokom Brijegu od 10.9. do 16.9.2017.

DAN

MISNE NAKANE

 

 

Nedjelja,

10. 09. 2017.

 

 

 

6.30 – Za + Patrika Šuška

8.00 – Za ++ Dragu i Anđu Ivanković i ostale ++

9.30 – za + Marinka Lasića i ostale ++

 

11.00 - misa za narod

 

18.00 – Za ++ Karla i Miru Zovko

 

 

Ponedjeljak,

11. 09. 2017.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za + Ivana Vidovića

Za + Jozu Palca

Za ++ Katu, Marka Kutlu i Ivicu Čilić

Miro i Sonja Vukoja za svoje ++

Za ++ Tomu i Zoru Mandić

 

 

 

Za + Andriju Pavkovića i ++

 

 

Utorak,

12.09. 2017.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Blagu i Sofiju Zeljko

Za ++Antu i Slavku Barać i ++

Za ++ Darinka i Ivu Barać

Za ++ Ivana i Matiju Galić i ++

Za ++ Šimuna, Juru i Karla Marušića

 

 

Za + Mislava Ćužića

 

 

Srijeda,             

13. 09. 2017.

 

 

 

18 sati

 

 

Za + Marka Jurilja

Za ++ Stanka, Matiju i Vladu Ćavara

Za ++ Miljanu Kovačić i Angelu Ćubela

Za + Antu Božića

Za ++ Marka, Maru i Tonćiku Slišković

 

Za ++ Tomislava, Mirjanu i Radoslava Crnjca

 

 

 

Četvrtak,

14.09. 2017.

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za + Božu Kutlu

Za ++ Adama, Lucu Mandić i ostale ++

Za ++ Slavku, Radicu, Cmilju i Milu Mandića

Za + Mariju Ćavar

Za ++ Mariju i Stipu Zovku

 

 

Za ++ članove FSR-a

 

 

Petak,

15.09. 2017.

 

 

 

 

18 sati

 

 

 

Za ++ Marinka, Maru i Božu Mandića

Za ++ Josipa, Veroniku, Dobroslava Šuška i ++

Za ++ don Ivana, Radu, Dragicu, Jozu i Stanka Sliškovića

Za + Slavu Naletilić

Za ++ Boru i Žarka Ćužića

 

Za ++ Miljenka, Ivana i Anku Mandić i ++

 

 

 

Subota,

16. 09. 2017.

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za ++ Anicu i Blagu Soldu

Za + Sofiju Spajić

Za + Jozu Kutlu i ++

Za ++ Gojka, Peru, Iliju, Žarka i Anu Jelić

Za + Matiju Somić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00