XXII NEDJELJA KROZ GODINU 3.9.2017.

 

1. U petak 8. rujna je blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije ili Mala Gospa. Svete će mise biti na Širokom Brijegu i na filijalama kao i nedjeljom.

2. Sutra, u ponedjeljak 4. rujna, započinje nova školska godina. Na sve učenike i djelatnike u školama zazivamo Božji blagoslov. Sveta misa za djelatnike i učenike Prve osnovne škole bit će sutra na Širokom Brijegu u 9 a za djelatnike i učenike Druge osnovne škole u 10 sati.

- Molimo sve roditelje, koji mogu i žele svojoj djeci omogućiti primanje Malog koncila „MAKA“ da to učine kod vjeroučitelja/ica u ovom tjednu.

- Ministrantski susreti počinju u subotu u 8.30 sati.

3. Upisi u Framu za srednjoškolce bit će u petak, 8. rujna ispred župnog ureda od 19 sati.

4. Darovatelj za Crkvu i samostan:

Kruno Pinjuh + Vinka Mokro 100 Eura

Obitelj + Ivana Ćeškića Mokro 50 Eura

Miljenko Ćavar Austrija 50 Eura

Ljubica Galić + Petra Grad 100 KM

Marko Zovko + Frane Oklaji 100 KM

Blagica Brekalo Grad 100 KM

Obitelj Bore Mandića Grad 100 KM

Hvala lijepa!

5. Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici:

· Ivan Dotur, sin Dušana i Lucije r. Milošević iz Sinja i

Jelena Ćavar, kći Joze i Nade r. Čuljak iz Knešpolja.

· Vjekoslav Lasić, sin Mile i Silvane r. Mandić sa Širokog Brijega i

Anđa Pišković, kći Ivana i Jadranke r. Bundić s Posušja.

6. Od tiska imate najnoviji broj: Glasa koncila i Katoličkog tjednika.

7. U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Frano Šušak + Frane iz Mokrog, opremljen.

Ivan Soldo + Šimuna iz Dobrkovića, opremljen.

Ivanka Mandić ž. Borina iz Grada, opremljena.

Nedjeljko Lasić + Mate s Uzarića. Sprovod mu je danas u 16 sati.

Ivan Čerkez iz Podjele. Sprovod će mu biti naknadno najavljen.

Pokoj vječni daruj im Gospodine!

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM

na Širokom Brijegu od 3.9. do 9.9.2017.

DAN

MISNE NAKANE

 

 

Nedjelja,

03.09.2017.

 

 

 

6.30 – Za + Vladu Mandića

8.00 – Za ++ Ivana, Lucu, Šimu i Katu Ćeškić

9.30 – za + Anicu Galić

 

11.00 - misa za narod

 

18.00 – Za ++ Juru, Jozu, Ivana, Nikolu, Jelu Hrkać i ostale ++

 

 

Ponedjeljak,

04. 09. 2017.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Jozo i Blagica Bogdan za svoje ++

Za + Maru Jelić

Za + Vladu Jelića

Za ++ Mariju i Marijana Lončara i ++

Za ++ Ivana i Ljubicu Mandić

 

 

 

Za ++ Ivana, Peru, Maru Ćavar i ostale ++

 

 

Utorak,

05.09. 2017.

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Juru, Milu i Drinu Suton

Za ++ Jakova, Marka i Mariju Ćavar

Za ++ Matiju, Franu, Ružu Pavković i ++

Za ++ Nikolu i  Slavku Slišković

Za ++ Jozu, Filomenu i Mirka Šuška

 

 

Za ++ Drinu i Žarka Ćužića

 

 

Srijeda,              06. 09. 2017.

 

 

 

18 sati

 

 

Za + Veselku Jelić i ++

Za + Nevenku Kožul

Za ++ Marka i Janju Mandić

Za + Ivana, Ružu i Anicu Matijević i ++

Za + Josipa Zeljku

Za ++ Anicu i Mandu Grbešić i ++

 

 

 

Četvrtak,

07.09. 2017.

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za + Ivana Brekala

Za + Ivana Jelića i ++

Za ++ Srećka i Ružu Zeljko i ++

Za + Andriju Mikulića i ++

Za + Juru Pinjuha i ++

 

 

Za + + Šimuna, Davorina i Stojku Bošnjak

 

 

Petak,

08.09. 2017.

 

MALA GOSPA

 

 

 

 

 

 

6.30 – Za ++ Slavka, Stanka, Zlatka i Ivana Ćavara

8.00 – Za ++ Rajka i Janju Mikulić

9.30 – Za + Antu Mandića

11.00 - za + Miljenka Baraća

 

18.00 - Za + Dragicu Kraljević

 

 

 

Subota,

09. 09. 2017.

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za + Božu Lončara

Za ++ Ivu i Jozu Jelića i ++

Za ++ Tomislava i Zoricu Mandić

Za ++ Ivicu i Karla Kutlu

 

Za + Ivana Ćavara i njegove roditelje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00