XV NEDJELJA KROZ GODINU 16.7.2017.

 

1. U četvrtak, 20. srpnja je Ilindan. Sveta misa na groblju na Trnu je u 11 sati.

2. U slijedeću nedjelju, 23. srpnja u 18 sati slavit ćemo svetu misu u Dubokom Mokrom na temeljima starokršćanske bazilike na mjestu koje svijet naziva Crkvine.

3. Darovatelj za Crkvu i samostan

Miro Brekalo Ivih Grad 50 Eura

Dalibor Slišković Mokro 50 KM

Obitelj + Sofije Spajić Grad 150 KM

Hvala lijepa!

4. Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici

· Ante Jurilj, sin Ike i Mande r. Jukić sa Širokog Brijega i

Monika Zeljko, kći Miroslava i Pavice r. Rezić iz Zuga/Švicarska.

· Toni Šimić, sin Maria i Željke r. Škrobo iz Gruda i

Katarina Pinjuh, kći Ive i Zore r. Šantić sa Širokog Brijega.

· Mario Kožul, sin Ivana i Anđelke r. Kožul iz Turčinovića i

Ivana Soldo, kći Slavka i Danice r. Soldo iz Oklaja.

· Mario Soldo, sin Miroslava i Mirjane r. Matković iz Dobrkovića i

Marija Čolak, kći Mariofila i Ivice r. Brkić iz Rasna.

5. Od tiska imate najnovije brojeve: Glasa koncila, Katoličkog tjednika i Glasnika Srca Isusova i Marijina.

6. U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Sofija Spajić ud. Slavka iz Grada, opremljena.

Jozo Kvesić + Ilije iz Grada, opremljen.

Pokoj vječni daruj im Gospodine!

Misne nakane u crkvi Uznesenja BDM

na Širokom Brijegu od 16. do 22.7.2017.

DAN

MISNE NAKANE

 

 

Nedjelja,

16.07.2017.

 

 

 

6.30 – Za ++ Marka, Zorku, Lucu i Marijana Ramića

8.00 – Za + Milu Marušić

9.30   – Za + Klausa Wilmsa

 

11.00 misa za narod

 

18.00 – Za + Iliju Karačića

 

 

Ponedjeljak,

17. 07. 2017.

 

 

 

 

18 sati

 

 

 

Za + Dijanu Slišković

Za ++ Jozu, Ivu, Pavu, Milku i Daria Grgurića

Za ++ Tonku i Božicu Ivanković

 

Za ++ Anđelku i Jozu Kutlu

 

 

Utorak,

18.07. 2017.

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Matiju, Božu i Vladu Mandića

Za ++ iz ob. Bradarić

Za ++ Jozu i Andru Zovku i ostale ++

 

 

 

Za ++ Jelicu i Nikolu Hrkaća

 

 

Srijeda,              19. 07. 2017.

 

 

 

18 sati

 

 

Za ++ Ružu, Tomu i Matu Ćužića i ostale ++

Za ++ Ivana i Ivu Bubalo

Za ++ Ivana, Jozu i Božu Cigića

 

 

Za ++ Zvonimira, Edvarda i Maricu Martinović

 

 

 

Četvrtak,

20.7. 2017.

 

 

18 sati

 

 

Za + Ivana Vlašića

Za ++ Jerku i Stanu Bagarić

Za ++ Ružu i Jozu Ćorića i ++

 

 

Za ++ iz ob. Jure Kraljevića

 

 

Petak,

21.07. 2017.

 

 

 

18 sati

 

 

 

Za ++ Stojana, Anicu i Stjepana Soldu

Za ++ Stanka, Stanu i Stojana Kolobarića

Za + Janju Topić

 

 

Za + Milku Ćužić i ostale ++

 

 

 

Subota,

22. 07. 2017.

 

 

 

 

18 sati

 

 

Za + Andriju Galića i ++

Za ++ Jagu, Mandu i Mariju Mandić i ++

Za + Anu-Dragicu Ljubić

Sveta misa za dobročinitelje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00