Prva došašća - 30.11.2014.

1.  Od sutra su na Širokom Brijegu u crkvi svakog radnog dana u Došašću svete mise zornice u 06.00 sati.

2.  U ponedjeljak, 8. prosinca je blagdan Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije. Na Privalju je zaštitnik Crkve i mjesta. Na Privalju će biti trodnevnica od petka u 17 sati. 

3.  Od sutra 1. prosinca  primamo sv. mise za prva četiri mjeseca slijedeće godine. 

4.  U srijedu, 3. prosinca, slavit ćemo svetu misu u 17 sati u crkvi na Širokom Brijegu za osobe s invaliditetom i njihove obitelji. 

5.  Slijedeći petak, subota i nedjelja su prvi u mjesecu. 

6.  Danas započinje, prema papinoj odluci, Godina posvećenoga života koja će se u crkvi slaviti od 30. prosinca 2014. do 2. veljače 2016. To je godina u kojoj crkva poziva na molitvu za braću i sestre koji su u redovničkom životu svoj život posvetili Bogu. Redovnički život je dar Duha u Crkvi. Posvećeni život se rađa u Crkvi, raste u Crkvi, sav je usmjeren na Crkvu i on je potreban Crkvi. 

7.  Darovatelji za Crkvu i samostan od posljednjeg čitanja:

Stanko Čuljak + Tome           Grad           100 KM

Obitelj + Držislava Mandića   Grad           100 KM

Obitelj + Blagice Pinjuh          Čerigaj        100 KM

Obitelj + Marice Martinović     Grad           100 KM

Bože Primorac                       Grad           100 KM      Hvala im najljepša!

8.  Od tiska imate najnovije brojeve:  Glasa koncila, Katoličkog tjednika i Mariju. Imate i kalendare za 2015. godinu.

9.  U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

Blagica Pinjuh + Frane s Čerigaja, redovito se ispovijedala.

Marica Martinović ud. Zvonke iz Grada, opremljena.

Nikola Šušak + Marka iz Mokrog, opremljen.

Pomolimo se za njihov pokoj:  Oče naš…

Misne nakane od 30.11. do 6.12.2014.

 

DAN

MISNE NAKANE

 

Nedjelja,

30.11.2014.

 

 

6.30 –  Za ++ Krešu, Janju i Ivu Ćužić

8.00 –  Za + Dobroslava Jurilja

9.30Za + Vladu Brekala

11.00 – MISA ZA NAROD

18.00 – Za ++ Božu i Stanu Kolobarić i ostale ++

 

Zornica

 

 

Ponedjeljak,

01.12.2014.

 

 

 

 

18 sati

6.00 Za + Ivu Soldo

 

Za sve pok. iz ob. Joze Pavkovića

Za ++ Matu, Lucu i Milana Šuška

Za + Valeriju Pezer

Za ++ Božu, Šimu, Ivu i Božu Mandića

Za + Vinka Pinjuha

Za + Peru Čerkeza

Za + Katicu Jazvo

Zornica

 

 

Utorak,

02.12.2014.

 

 

 

 

18 sati

6.00 Vinko Alpeza za svoje ++

 

Za ++ Ivu, Barišu i Dražena Šuška

Za + Božicu Soldo

Za ++ Karla, Dragicu i Domagoja Sliškovića

Za ++ Jagu, Mandu, Tonću i Ankicu Slišković

Za ++ Stanka i Blagicu Ćavar i ostale ++

Za ++ Žarka, Andriju i Janju Pinjuh

Za ++ Milicu, Ivana i Vladu Zadru

Zornica

 

 

Srijeda,

03.12.2014.

 

 

 

 

18 sati

6.00 Za + Mladena Cigića i ostale ++

 

Za ++ Franu i Jelu Zovko i ostale ++

Za ++ Sofiju, Katu i Mirka Kovačića

Za ++ Dragicu i Marka Kožula

Za + Božu Mandića i ostale ++

Za + Žarka Knezovića

Za ++ Slavku, Grgicu, Matu, Lucu, Matana i fra Rafaela Medića

 Za ++ Anđu i Juru Luburića i ostale ++

 

Zornica

 

 

Četvrtak,

04.12.2014.

 

 

 

 

 

18 sati – Pob. klanjanja

6. 00 Za + Valeriju Pezer

 

Za ++ Matiju, Ivana i Matu Kraljevića

Za + Stanka Jelića

Za ++ Ivanku i Antu Škaricu

Za ++ Radoslava, Tomislava i Mirjanu Crnjac

Za + Gojka Šuška – Burića i ostale ++

Za + Marija Sesara

Za + Slavena Kraljevića i sve pok. ob. Kraljević i Bleko

Za ++ Marka i Stanu Mandić

 

Zornica

 

Petak,

05.12.2014.

 

 

 

 

 

18 sati

Za + Marijana Karačića i ostale ++

 

Za ++ Vinka, Franu, Matiju, Juru i Ivana Sesara

Za ++ Iliju, Lucu, Slobodana, Gotfrieda, Krešu i Venku Ćorluka

Za ++ Matu i Ivu Hrkać

Za ++ Milu, Ivu i Franju Šušak

Za ++ Lucu i Iliju Naletilića i ostale ++

Za ++ Karla i Anicu Naletilić

Zornica

 

Subota,

06. 12. 2014.

 

 

 

18 sati

6.00 Za ++ Dragicu, Matiju i Antu Soldu

 

Pavo Čolak za svoje ++

Za + Dobrilu Topić i ostale ++

Za ++ Maru, Sofiju i Vinka Mandića i ostale ++

 

Za ++ Milicu i Jerku Banožića

 

 

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00