29. nedjelja kroz godinu - 19.10.2014.

1.  Od ponedjeljka do subote uključivo u crkvi na Širokom Brijegu u 18 sati je listopadska pobožnost: zajedničko moljenje krunice i sveta misa.

 

2.  Darovatelji za Crkvu i samostan od posljednjeg čitanja:

Marin Karačić                        Grad           100 KM

Mara Kožul + Grge                Grad           100 KM

Tomislav Soldo + Slavka       Grad           100 KM

Vinko Mikulić                        Trn             100 Eura

Blago Karačić „Ticanović“     Grad           100 KM

Obitelj + Mare Naletilić          Grad           100 KM

Damir Brekali Mirkov            Grad           100 KM

Anka Zeljko + Veselka           Crnač           50 KM

Obitelj + Gojka Šuška            Mokro        200 KM

Nikola Kraljević „Zubić“        Čerigaj       500 Kuna  

Hvala im najljepša!

 

 

3.  Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici:

 

·        Jozo Brkić, sin Željka i Gordane r. Skoko sa Širokog Brijega i

Marija Naletilić, kći Ivana i Berislave r. Šantić s Dužica.

 

·        Kristijan Kraljević, sin Vladislava i Ankice r. Đogaš s Trna i

Ana Gelo, kći Pave i Kate r. Vujeva iz Ljubunčića.

 

 

4.  Od tiska imate novije brojeve Glasa koncila i Katoličkog tjednika. Danas će Vam biti ponuđen i list naših trećara Franjinim stopama koji donosi franjevačke teme.

 

 

5.  U proteklom su tjednu u našoj župi umrli:

 

Šima Slišković ž. Jurina iz Mokrog, opremljena.

Marina Brekalo ž. Damirova iz Grada, opremljena.

Gojko Šušak iz Mokrog, opremljen.

Ruža Matijević k. + Mate umrla u Njemačkoj, sprovod će biti u našoj župi.

Kata Šaravanja ud. Nikole iz Grada, opremljena.

 

Pomolimo se za njihov pokoj:  Oče naš…

 

DAN

MISNE NAKANE

 

 

Nedjelja,

19.10.2014.

 

 

 

6.30  Za ++ Ljubu, Danicu, Stipu, Lucu Hrkać i ostale +

8.00  Za + Božicu Zovko

9.30  Za ++ Jozu, Ivu, Iliju, Davorka i Jasona Ljubića i ostale ++

11.00  Misa za narod

18.00  Za + Mirka Sesara

 

 

Ponedjeljak,

 

20.10.2014.

 

 

 

 

 

18 sati

Za + Ivicu Barbarić

Za + Borisa Naletilića

Za ++ Blagu, Anđu, Antu Kvesića i ostale ++

Za ++ Franu i Žarka Skoku

Za + Božu Karačića i ostale ++

Za + Marijana - Duju Sliškovića

Za ++ Nikolu i Anicu Karačić

 

Za ++ Andriju i Maru Karačić

 

 

Utorak,

21.10.2014.

 

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Zorku, Božu Soldu i ostale ++

Za + Mandu Mandić – Penavušu

Za + Mandu Grbešić

Za ++ Dragu i Jozu Mandića

Za ++ Anu i Marka Šoljića

Za ++ Jelu i Marka Kvesića

Za ++ Marijana, Ružu i Antu Soldu i ostale ++

 

Za ++ Stanislava, Jagu i Antu Soldu

 

 

Srijeda,

22.10. 2014.

 

 

 

 

 

 

Za + Jagu Mandića

Za ++ Branku, Antu, Ružu Galić i ostale ++

Za + Nediljku Perko

Za ++ Iliju, Katu i Stanka Ivankovića

Za ++ Iliju i Danijelu Ramić

Za + Karla Zovku i ostale ++

Za ++ Milicu i Ivicu Zovku

18 sati

Za ++ Andriju, Maru, Tomu, Milu i Anicu Sesar

 

 

Četvrtak,

 

23. 10. 2014.

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za +Rajku, Mladena, Josipa i Jozu Hrkaća

Za ++ Slavu i Iliju Ćorića

Za ++ Ivana Hrkaća – Mišića i Milku Galić

Za + Ivu Lončar

Za + Ivana Ćužića i ostale ++

Žarko Šakota za svoje ++

Za ++ Ivu i Ivana Mikulića, te Ivana, Jagicu i Jerku Čolaka

 

Za ++ članove FSR-a

 

 

Petak,

24.10.2014.

 

 

 

 

 

 

18 sati

 

Za ++ Ivana i Božicu Karačić

Za ++ Ivu i Anđelka Marušića

Za + Stanka Jelića i ostale ++

Za + Vladu Marušića i ostale ++

Za ++ Šimu i Cvitu Bilić

Za ++ Nikolu i Anđu Mandić

Za ++ Jozu, Božu i Maru Mandić i ostale ++

 

Za ++ Antu, Mandu, Križana, Anicu i Anđelka Šuška

 

Subota,

 

25. 10. 2014.

 

 

18 sati

 

Za ++ Ivana i Maru Šakota i ostale ++

Za ++ Ivana i Matiju Šakota

Za + Marka Jelića

Za ++ Milana Luburića i ostale ++

 

Sveta misa za dobročinitelje

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00