SEDMA NEDJELJA USKRSA. 21.5.2023.

1. Danas svečanom svetom misom u 11 sati na Čerigaju spomen je 179. obljetnice dolaska fratara u Hercegovinu.

2. Svibanjska pobožnost prije večernje svete mise u 17.30 sati. Zajedno molimo krunicu, te svaki dan zavjetnu molitvu Širokobriješkoj Gospi.

3. U utorak na Širokom Brijegu pobožnost trinaest utoraka na čast sv. Ante.

4.Sakramentalno vjenčanje najavljuju zaručnici:

Marko Kožul, sin Slobodana i Zdenke r. Čalić sa Širokog Brijega i

Nikolina Krivić, kći Ivana i Mare r. Rimac iz Livna.

Mijo Mrkonjić, sin Marijana i Suzane r. Maršić iz Zmijavaca i

Ana Musa, kći Rade i Anke r. Ljubić s Čerigaja.

Mateo Karačić, sin Marinka i Sanje r. Kožul sa Širokog Brijega i

Anica Šušac, kći Ilije i Ljiljane r. Barbarić iz Biograca.

5. Darovatelji za crkvu i samostan:

Obitelj +Janje Brkić, Grad, 100 KM

Obitelj +Marinke (ž) Šaravanja, Grad, 200 KM

Hvala lijepa!

Udostoj se Gospodine sve koji nam dobro čine radi imena svoga nagraditi životom vječnim.

6.Od katoličkog tiska imate novi broj: Katolički tjednik i Glas Koncila.

7. U proteklom tjednu u našoj župi preminuli su:

Janja Brkić ž. Jozina, opremljena.

Marinka Šaravanja ud. Stanka, opremljena.

Kata Grbešić ž. Franjina, opremljena.

Kata Lasić k. +Tome, opremljena. Sprovod je danas u 16 sati na Uzarićima.

Petar Marušić, opremljen. Sprovod je sutra u 16 sati na Mekovcu.

Andrija Zlomislić +Blage, opremljen. Sprovod je sutra u 17 sati na Vuletića groblju.

 

Pomolimo se za njihov pokoj: Oče naš…

Mise u samostanskoj crkvi Uznesenja BD Marije od 21.5. – 27.5.2023.

Dan

Nakana

Nedjelja

21.5.2023.

 

6.30 Za++ Anđu, Žarka Mandića i ++

8.00 Za+ Nikolu Zovku

9.30 Za++ Ivana i Veronu Grbešić Pipić

11.00 Misa za narod – Pro Populo

18.00 Za++ Grgu i Anicu Kvesić

 

Ponedjeljak

22.5.2023.

700 sati

Za++ Marijana i Katicu Šaravanja

Za++ iz ob. Franje Milićevića i Ivana Šaravanje

Za+ Nikolu Prskala i ++

Za++ Marinku, Zoru, Peru Hrkaća i ++

Za++ Jozu, Maru, Blagicu, Janju, Vinka Musu i ++

1800 sati

Za+ Pavu Soldu i ++

 

Utorak 23.5.2023.

700 sati

Za++ Nikolu, Pavu, Nikolu Ćeškića i ++

Za++ Ivana, Milu, Anu, Zoru i Ivu Slišković, Kuljica dicu

Za+ Jelu Zovko i ++

Za++ Nikolu i Dragicu Rezić i ++

Za++ Stjepana i Ljubicu Hrkać, Anicu Slišković

1800 sati

Za+ Jozu Topića i ++

 

Srijeda

24.5.2023.

700 sati

 

Za++ Dragu, Grgu, Antu, Ružu Galić i ++

Za++ Marijana, Ivu, Matiju i Katu

Za++ iz ob. Sabljić i Bilinovac

Za++ Peru, Maru i Silvanu Marušić

Za++ Ivu, Matu i Miljenka Baraća; Ivana i Miru Kraljević

Za+ Milku Marušić

1800 sati

Za++ Zvonku i Anku Mandić, Jagu Kožula i ++ iz ob. Butković, Tonković, Tomičić


                               

Četvrtak

25.5.2023.

700 sati

 

Za++ Antu, Ivicu, Petra, Janju i Tomu Petrovića

Za++ Marka, Ivu i Tonku Palac

Za++ Dragu, Janju i ++ iz ob. Ćubela i Antunović

Za++ iz ob. Joze i Blagice Bogdan

Za++ Dragicu i Veselka Hrkaća

Za++ Marka, Šimu i Ivu Karačić

1800 sati

Za++ Milu, Vjeroslavu i Milku Pavičić

 

Petak

26.5.2023.

700 sati

Za++ Stipu i Nikolu Ramića i ++

Za+ Ivu Čerkez

Za+ Blagu Crnjca

Za+ Stjepana Sesara

1800 sati

Za+ Žarka Topića

Subota

27.5.2023.

700 sati

Za++ Dragu i Milu Ljubić i ++

Za++ Karla i Blagicu Kraljević i ++

Za++ Matiju, Iliju, Vinka i Ivana Zovku

1800 sati

Za++ Mirka i Ružu Hrkać

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
8.00 – 11.30; 15.00 – 17.30