Riječ Božjeg sjaja

 

Riječ Božjeg sjaja

 

 

 

Znaš li grudo moja sveta,

 

koliko je proletilo ljeta,

 

od kad riječ Božjeg sjaja

 

miluje livade Čerigaja?

 

 

 

Od kad fratarska ruka

 

moli za blagoslov puka

 

i navješćuje Božje poslanje

 

po zagovoru svetoga Franje?!

 

 

 

Sto sedamdeset i pet ljeta

 

u narodu ova ruža cvijeta

 

i nikada uvenuti neće

 

to najljepše katoličko cvijeće!

 

 

 

Zauvijek će ispod Magovnika

 

zvonit zvona maloga zvonika,

 

a riječ sveta s crkvenog oltara

 

svjedočit ljubav puka i fratara.

 

 

 

Ljubav što s nebeske visine

 

siđe narodu Hercegovine,

 

ljubav kao suza čista

 

po milosrđu Isusa Krista!

 

 

 

Velimir Velo Raspudić, svibanj 2019.

 

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
8.00 – 11.30; 15.00 – 17.30