Posljednji a prvi?!

Navještaj svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?« A on im reče: »Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.

Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: ’Gospodine, otvori nam!’, on će vam odgovoriti: ’Ne znam vas odakle ste!’ Tada ćete početi govoriti: ’Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’ A on će vam reći: ’Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!’

Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene. I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.«

Riječ Gospodnja.

 

Bez sumnje teško je pronaći nekoga tko na neki način ne naučava. Pa tako nam i riječi današnjeg evanđelja govore o Isusovu naučavanju, ali i putu prema dalje, neprekinuti pokret, uzlazi prema Jeruzalemu. Isus naučava Kraljevstvo Božje, odnosno sav Isusov napor oko ovoga poslanja obznanjujemo imenom naviještaj. Isus Krist je ostao i pod cijenu smrti vjeran svojoj riječi izgovorenoj. Danas svako malo preko nekog medija dočujemo razne pozive. Sveprisutni poziv na mir među narodima i državama, o prestanku sukoba, o pravdi i istini, ljubavi… Riječi se izgovaraju, pa i kad je istina, ne priznamo da je dovoljna sama za sebe, nego je nastojimo još nekako pojačati, nerijetko i kakvom zakletvom…time stvaramo vlastite moduse naučavanja, posebno nam je stalo ako je na stvari ideja ili nešto do čega nam je općenito, ali više i osobno stalo. Navještaj Isusa Krista i poziv u Božje kraljevstvo preko apostola ostao je neprestano prisutan u Kristovoj Crkvi! Svećenicima po pozivu i zadaći, a svima vjernicima na brigu je oko širenja Isusove riječi. Koliko teško je to poslanje za sve nas zajedno? Nije teško pozivati sve narode da hvale Boga ili da priznaju kako treba sve ljude ljubiti, ako su ti narodi daleko i ako su nam ti ljudi nepoznati. No, postoji napast da netko može željeti biti misionar, ali zapravo time sebe potvrđivati, pokazati se boljim od drugih. Pronositi svoje osobne ideje, potrebe pod krinkom opće prihvaćenoga, ili olako zamaskirano pod neku religiju. Metodama osobno odgovarajućih načina koji će čak i mane proglasiti vrlinama. Dok kod drugih to nećemo tolerirati. Zato je uvijek polazna točka Isus Krist i njegova Objava koju Crkva čuva već dva tisućljeća. Evanđeoski savjeti kada počnu ulaziti u temelja moje egzistencije, postani dio mog života, životnih načela, načina ophođenja, onda smo misionari kakve nas Isus želi.

 

Krist poziva da budemo misionari zaboravljajući sebe i ljubeći druge radi njih samih. Naša je povijest još daleko od toga. Daleko smo od toga i mi osobno, svi mi kršćani vjerujemo da smo na putu, ili se trudimo biti dio puta. Nekada na tom putu ćemo se uhvatiti sneni ili od umora štopati, trebati oslonac na putu. Uvijek ga prvo potraži u Isusu. Borit nam je se da uđemo na uska vrata i ustrajati na putu prema vječnosti. Kada smrt pokuca na naša vrata mi u tom trenu kucamo na vrata Neba. Jer nije važno tko će biti prvi, važno je ustrajati i ne posustati i biti odan Kristu. Kaže Isus: Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji. Ne pribavlja nama mjesto ni služba, ni vlastiti probitak, nego koliko smo u životu bili blizu Isusovu Evanđelju. Ne smije mjesta biti straha, ta i Isusovi učenici su se razbježali, dok ih po Uskrsnuću nije ponovno okupio i učvrstio u zadaći: pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje!

 

Fr Ivan

 

Brig, 25.8.2019.

 

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
8.00 – 11.30; 15.00 – 17.30