Pođi prema sebi - pođi po svijetu

Hvalite Gospodina, svi puci, slavite ga, svi narodi! Silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka! (Ps 117, 1-2)

Usklik našega Učitelja Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje! – baština koja obvezuje. Gdje je taj moj svijet?! U meni samome, u mome bratu i sestri. Zajednici i obitelji, društvu i školi. Svijet kojim hodim i propovijedam evanđelje je tamo gdje pripadam. Stoga poziv pođite po svem svijetu odnosi se i na to - brate i sestro da pođemo prema sebi. Pođi prema sebi da bi bio spreman poći u svijet. Hvalim Gospodina načinom življenja, ponašanja, odijevanja, govora… Tada ćemo razumijeti zboga čega je Njegova ljubav prema nama silna, i onda kada nas opominje. Da bi sebe prepoznali dobrima.

Jer ne zaboravimo opomenu koja nam je ostavljena u poslanici Hebrejima: Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. (Heb 12, 6-7). Isti princip pokreće kršćanina – opomena bližnjemu iz ljubavi i dobre namjere odgaja i rađa prijateljstvo i pokreće cijeli kršćanski svijet dobrome. U godini smo velikog jubileja Božanskog milosrđa. Poziv je to na činjenje djela milosrđa (gladna nahraniti; žedna napojiti; siromaha odjenuti; putnika primiti; bolesnika i utamničenika pohoditi; roba otkupiti; mrtve pokopati - dvoumna savjetovati; neuka poučiti; grješnika opomenuti; žalosna i nevoljna utješiti; uvredu oprostiti; nepravdu strpljivo podnositi; za žive i mrtve Boga moliti).

Činim li to?! Jesam li spreman iz ljubavi opomenuti?! Jesam li grješnika opomenuo s ciljem njegova popravka?! Ili olako popuštamo okolini i puštamo da nas nose struje ovoga svijeta!? Kršćani su oni koji veslaju, valove preskaču, i kada nas zapljuskuju tražimo Boga jer on vjeran dovijeka ostaje. Zato nam poslanica Hebrejima nadalje kaže: Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? Isprva se doduše čini da nijedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti. Zato uspravite ruke klonule i koljena klecava, poravnite staze za noge svoje da se hromo ne iščaši, nego, štoviše, da ozdravi. (Heb 12,11-13)

Kršćanin nije sam i ne misli kao da je sam, svijet gdje propovijeda nije pustinja, nego mjesto gdje boravimo zajedno. Mjesto gdje ćemo jedni drugima uspravljati ruke i učvršćivati korak, jedni drugima ravnati staze i tako hoditi u zdravom duhu našega Učitelja. Primjerom živimo, primjerom propovijedajmo evanđelje života Isusa Krista po svijetu!

Fra Ivan

 

21.8.2016.

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00