„Šimune, imam ti nešto reći!“

Draga braćo i sestre! Uvijek nas obraduje kad u Evanđelju slušamo o nekom obraćenju, kad uvijek iznova iskusimo da postoji čudo obraćenja. Ako dublje promišljamo  vidjet ćemo da je to svaki put izvanredni događaj koji je ravan, a možda čak i nadmašuje materijalna čudesa koja je Isus činio.

Žena o kojoj je riječ u današnjem odlomku Evanđelja, vjerojatno bi to mogla biti Marija iz Magdale, poznata je u gradu kao javna grešnica. Prizor u kući i kod stola nekog uglednog i poštovanog farizeja nije ni malo ugodan. Dapače, veoma je mučan za sve osim, čini se, za Isusa. On njezin grijeh nimalo ne uljepšava. Njezin grijeh i u njegovim očima ostaje razarajuće zlo kojega se treba kloniti. Ipak, Isus joj govori riječi oproštenje: „Oprošteni su ti grijesi“, pa time pokazuje da se nikada nad grijehom ne smije očajavati, a još manje grijehom zahvaćene ljude prezirati i napustiti. Osim toga Isus je pokazao još više: grijeh koji se prizna i za nj se kaje s velikom i snažnom ljubavi postaje sredstvo opravdanja i potpunog predanja Bogu, koje zavrjeđuje divljenje. O tome farizej, Isusov domaćin, ništa i ne sluti, pa njemu ostaje prijezir prema grešnici kako je to Zakon nalagao i sumnja u Isusovo mesijanstvo.

Ova,  svima u gradu poznata žena, našla je u Isusu iz Nazareta onoga koji ne gleda samo grijeh nego i skrivenu čežnju za ljubavlju, opravdanjem i razumijevanjem. Da bi to postigla spremna je se izvrgnuti prezirnim pogledima prisutnih i poniziti se do krajnjih granica pred svima njima. I baš tada je našla  onoga koji ne traži ništa a poklanja sve: razumijevanje i oproštenje, novi početak i novu priliku za to, novu dobrotu koja ne postiđuje. On  podiže, ne ranjava, nego iscjeljuje, ne optužuje, nego tješi, ne ponižava, nego vraća dostojanstvo u  kojemu će naći samu sebe. Zato su njezine suze spasonosne, a njezino poniženje donosi opravdanje i oproštenje svih njezinih grijeha.

Papa Pavao VI u jednom svome nagovoru u Korizmi rekao je slijedeće riječi: „Najljepše i najozarenije lice jest ono što je oprano u suzama pokajnicama. Zaplakanoj grešnici pred Isusovim nogama nisu upućene samo riječi utjehe: „Oprošteni su ti grijesi“, nego i riječi Blaženstva: „Blago vama koji sada plačete, jer ćete se radovati.“ Blago vama što još možete žaliti, što ste sposobni za osjećaje boli, za potrebu kajanja, zbog radosti da je milosrdni Bog došao potražiti i spasiti izgubljeno.

Uz rasplakanu i raskajanu ženu tu u prvi plan izlazi farizej koji je pozvao Isusa na objed. On sjedi s Isusom iz kojega isijavaju silnice ljubavi i dobrote. Kod njega se, međutim, ništa ne događa. Nalik je kamenu što leži u rijeci kojega vode rijeke oplakuju ali on ništa ne prima. Kamen ostaje kamen. Farizejevo lice se ne mijenja, kao ni njegovo srce. I jedno i drugo su okamenjeni  u samouvjerenoj pravednosti. Zašto bi se on trebao mijenjati. On je potpuno uvjeren u svoju posvemašnju pravednost. Što bi to bilo što bi u njegovu životu bilo pogrešno? Grešnica koja je do Isusovih nogu, uplakana i raskajana, mu služi da u njezinoj grešnosti još se više divi svojoj pravednosti i neporočnosti i kako bi bio još više cijenjen od prisutnih sustolnika.

Usprkos toj njegovoj samouvjerenosti, Isus mu se obraća: „Šimune, imam ti nešto reći!“

Isus mu je predbacio nekoliko praktičnih primjedbi glede njegova gostoprimstva i poštovanja gosta kojega je pozvao na objed. Ali Isusova poruka je mnogo dublja i dalekosežnija. Postoji, naime, jedno mjesto na kojemu nam krivnja postaje blagoslov, na kojemu najteži moralni pad  daje mogućnost za novi početak. To mjesto je do Isusovih nogu. To mjesto nikada ne postiđuje, ne ponižava, ne optužuje i ne osuđuje nego podiže, hrabri i oprašta.

Ovaj događaj također nam govori da se Isus nije zatvarao u sebe i bježao od ljudi. On je sa svojim riječima i djelima išao u zbornicu i u hram, na trg i na ulicu, po selima i gradovima, priprostim ljudima i učenim književnicima i pismoznancima, pa i u farizejevu kuću na objed. Znao je da će ga poprijeko gledati i strogo suditi o njegovim postupcima. Tako su zapravo najbolje upoznali njegov nauk. Amen.

Fra Dane Karačić

 

12.6.2016.

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00