U ime Oca i Sina i Duha Svetoga

Svetkovina Presvetoga Trojstva nesumnjivo misterija svakomu kršćaninu. Ne zna mu se ni početak ni kraj. Božja logika daleko je od naše miljama. Stoga pokušavajući dočarati i shvatiti Boga razumom – činimo pogrješku. Ne možemo izolirati dio sebe da bi shvatili cijeloga Boga u odnosu triju božanskih osoba. Njega smo pozvani tražiti, žuditi, osluškivati cijelim svojim bićem – tražiti Riječ. Jer i Bog k nama dolazi cjelovit i u istini. Isus nam danas kaže »Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.« (Iv 16,12-15)

Iz riječi evanđelja uočavamo da nam se još mnogo toga ima kazati, što znači da se Bog nije potpuno objavio za Isusova boravka na zemlji. Duh istine, upućivat će nas u svu istinu. E tu nas Bog čeka. Da se oslobodimo za istinu – svjesni smo da je istinu najteže reći, no s njom je najlakše živjeti. Stoga naš zaziv U ime Oca i Sina i Duha Svetoga neka bude istinit. Toliko puta izgovaramo najveću tajnu vjere nepromišljeno, mašući rukama rastjerujući molekule i atome, a pri tome ostane neka nedorečenost i praznina. Upravo zato što ne mislimo često ono što činimo i kako činimo.

Vratiti vrijednost Riječi – kršćansko je poslanje. Izgovorenoj riječi. Riječi koju smo primili. Riječi koju smo čuli. Na taj način Duh istine će biti prisutan i on će uputiti nas u svu istinu. To je moguće ako iz naših usta bude izlazila riječ istine – izričući istinite riječi i svjedočanstva otvaramo prostor Duhu istine. I u takvom duhovnom raspoloženju naš zaziv i molitva U ime Oca i Sina i Duha Svetoga uistinu će i takav biti. Tek tada sa sigurnošću možemo ustvrditi da su kršćani oni među nama koji sve čine, govore i misle U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, nastoje svojim životom proslaviti Boga i čine dobro svakom čovjeku i stvorenju.

22.5.2016.

 

fra Ivan

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00