Bog zavodnik

O ljubavi su ispjevane najljepše pjesme i napisane prekrasne riječi. Ljubav je osobito stanje čovjeka i zanimljiva emocija. Potpuno obuzme čovjeka, zaokupi mu um i srce, stvara 'leptiriće u stomaku' i čita se na licu čovjeka. Zaljubljen čovjek ima potrebu to svoje stanje drugoj strani pokazati, pa čini sve i još više svidjeti joj se. Takvo ponašanje nazivamo zavođenjem. Iako smo mi ljudi sve izerotizirali, pa i zavođenje ima malo negativan prizvuk, znamo da i životinjski svijet poznaje slično ponašanje, a ono prethodi najvećem čudu – nastanku novoga života.

Prorok Jeremija, stoga, vlastito iskustvo Boga pripovijeda narodu kroz sliku ljubavi. Ne površnoga sviđaja, već baš kao zavođenje i njegovo pristajanje na zavođenje. I, ma koliko se trudio Jeremija odoliti i ne misliti na Boga i ne govoriti u njegovo ime, ipak priznaje da nije mogao odoljeti, jer mu se Bog uvukao duboko u srce i u kosti. Na čitanje iz proroka Jeremije nastavlja se psalam 63 kao da je logični nastavak. Govori o žeđi za Bogom. Kao kada zemlja vapi za kišom bez koje neće donijeti plod, sjeme će u njoj usahnuti i neće ispuniti svoju svrhu. Tako i psalmist pjeva Bogu žudeći ga kao smisao svome životu. A onda Isus Petra, da ga ostavi na miru, naziva ga sotonom, odgoni ga od sebe, iako znamo da su bili prijatelji i suradnici u navještanju Kraljevstva.

Zavođenje, žeđ i 'odlazi od mene!' sve progovara o Bogu i Bog kroz sve progovara?! Želimo li Boga upoznati moramo ga susresti. Susret iziskuje trud i potragu. A kroz to traženje Bog čovjeka, kao i Jeremiju, mami i privlači. Ne mami u zamku, niti privlači lažnom sigurnosti. Već mami i privlači svojom ljepotom i vječnosti, konopcima ljubavi, kako na jednome mjestu kaže biblijski pisac. I kada čovjeka potpuno savlada i zavede, čovjek ne može bez njega. Kada upozna istinsku ljubav, sve ostale su laž i obmana. Kada osjeti pravu sigurnost tada sjaj ovoga svijeta izgleda smiješno. Kada osjeti pravu snagu i zaštitu, tada moć i moćnici ovoga svijeta nisu vrijedni ni spomena. Tada čovjek postaje neutaživo žedan Boga, ne zarobljen, već žedan. Slobodan je gasiti žeđ na kojem hoće izvoru. Bog naša lutanja ne sudi strogo. Odavno je zaljubljen u nas i uvijek nas čeka. A mi ljudi tumaramo svijetom, od izvora do izvora, i izvori nam se nameću i sustižu nas naši promašaji... I u jednome trenutku moramo presjeći i odbaciti sve i svakoga što nas priječi do Izvora. Svaki lom boli i čini se okrutnim i neugodnim, ali je nužan. Isus nije mrzio Petra. Ovaj ga je odgovarao od puta kojim mu je bilo ići. I nesvjesno ga je odgovarao  i udaljavao od Boga. Odbacivši ga onako grubo, kao napast, od sebe, zapravo ge je trguno iz uljuljanosti i neke lažne sigurnosti. Jer ne zna Petar još da se 'život mora izgubiti i križ prihvatiti i ponijeti, da se ne bi bilo žedno... Mora se, kaže Isus!, nositi križ i ići za njim k Bogu. Pa kako sve to?

Ljubav. Jedino ljubav sve izvede na dobro. Jedino zbog ljubavi čovjek sve podnese. Samo zbog ljubavi pogazi sebe i ne misli na sebe već na ljubljenu osobu. Kao Isus. Samo zaljubljen čovjek u križu vidi ljepotu, a ne teško drvo na kojem se umire. Samo zaljubljen čovjek ruši sve pred sobom, pa i vlastiti život, trčeći za ovin koga voli. Jeremija je pokušavao odoljeti, ali je, napokon, popustio. Bog ga je svega obuzeo, i život i kosti, čitavo biće.

Nije li lijepo biti zaljubljen: zaveden žeđati i neprestano trčati za ljubavi?

Fra Branimir Novokmet

31.8.2014.

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00