Komunikacija u ljubavi

Presveto Trojstvo. Nedokučivo otajstvo. Nedokučiva tajna. Nešto što ne možemo svojim sposobnostima do kraja shvatiti ni razumjeti. A opet, Presveto Trojstvo je netko tko nam je veoma blizak. Na tri načina. U tri osobe. A opet – jedan Bog. U najboljem smislu riječi Presveto Trojstvo je mysterium fidei – tajna vjere, otajstvo vjere. Naš razum nije toliko sposoban i nadaren shvatiti baš sve na svijetu. Uvijek ostanu neke nedokučive stvari. A kako je tek s božanstvom, s tajnama koje nam Bog otkriva o sebi. Među tajne u pravom smislu riječi, ili bolje rečeno, među otajstva u pravom smislu riječi spada napose tajna samoga Boga koji je jedinstven u Trojstvu.

On nam je, zapravo, to objavio. Naš Bog nije nepoznat Bog. On se kroz povijest spasenja ljudima nastojao približiti, reći ponešto o sebi, otkrivati sebe. O tome mi čitamo u Bibliji. O Božjoj objavi. O tome kako je Bog odlučio u određeno vrijeme naše povijesti progovoriti o sebi. Zato i govorimo da naš Bog nije nepoznat Bog. Da smo se mi trudili samo sa svoje strane upoznavati Boga, bili bismo u problemima. To bi bio samo jednostrani trud i završio bi tko zna gdje. Srećom, upoznavanje teče obostrano. Gospodin Bog silazi k nama, objavljuje se nama. Ne ovisi sve o našim umnim kapacitetima i našim fakultetima. On sam progovara. O tome da je Bog trojstven znamo upravo po objavi...

Na početku mise svećenik redovito pozdravlja riječima: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga. Taj pozdrav je najpriličniji današnjoj nedjelji. Zapravo, mi sve radimo u ime Trojstva. Kad činimo znak križa – to je znak Trojstva. Sve sakramenti su utemeljeni i ucijepljeni u Presveto Trojstvo. Naš kršćanski život počinje krštenjem u ime Trojedinog Boga. Svaka naša molitva započinje zazivanjem Trojstva. Trojstvo je, kako vidimo, sveprisutno u našoj svakodnevnici. Što naučiti od ove vrhunske tajne, otajstva naše vjere?

Zašto jedan Bog i tri božanske osobe? Od svih objašnjenja koje sam čuo i pročitao, najviše mi se sviđa ono povezano s definicijom tko je Bog. Ako se to uopće može izdefinirati. No, Sveto pismo kaže da je Bog ljubav. Vrlo jednostavno. Iako Trojstvo zvuči komplicirano, ljubav je jednostavna. I stoga Presveto Trojstvo. Ako je Bog ljubav u samome sebi, a ljubav je potrebna drugoga, onoga kome će upraviti ljubav. A Trojstvo su tri osobe u jednome. Međusobna komunikacija u ljubavi. Ljubav na djelu. Konkretizirana ljubav između tri božanske osobe u jedinstvu. Bog je, ako to smijem tako reći, mjesto gdje se stalno događa ljubav. Bog je osoba gdje se stalno događa ljubav. On sam jest ljubav. Ljubav se neprestano rađa u Presvetom Trojstvu i ta ljubav je izlivena, očitovana i pokazana prema nama. 

Mi vjerujemo u Oca svemogućega, kako izjavljujemo i molimo u Vjerovanju. Po stvaranju nam je rečeno – voljen si, ljubim te.

Mi vjerujemo u Sina, Jedinorođenca. Po tome što je Riječ tijelom postala rečeno nam je – voljen si, ljubim te.

Mi vjerujemo u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca. Po izljevu Duha Svetoga rečeno nam je – voljen si, ljubim te.

Fra Željko Barbarić

15.6.2014.

 

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00