Ljudi, što stojite i gledate u nebo?

Ova svetkovina po svome sadržaju sastavni je dio pashalnog otajstva: Isus koji je umro na križu, uskrsnuo je i ušao u slavu svoga nebeskoga Oca. To u misnom Vjerovanju izričemo biblijskom slikom: „Uzašao na nebu i sjedi s desne Ocu“. Ovo je svetkovina ljudskog dostojanstva, jer je Isus kao pravi čovjek i ujedno Sin Božji uzdignut je u ozračje Božjeg života i njegove slave. U njemu su uzdignuti svi ljudi zato što je On potpuni čovjek pa ljudi s njim dijele istu baštinu: nastaniti se u slavi Očevoj. Vjera u Isusovo uzašašće nas potiče da otkrivamo i poštujemo dostojanstvo svakoga čovjeka. 

Zbilja Isusova uzašašća je puno šira od samog njegova odlaska sa zemlje u puno zajedništvo u slavi nebeskoga Oca. Taj prijelaz u sebi uključuje i nastavak njegova djelovanja na zemlji po svojoj Zajednici – Crkvi. To se očituje u poruci koju su primili apostoli: „Dok su očiju uprtih u nebo gledali kako odlazi, najedanput stadoše kraj njih dva čovjeka u bijelu i rekoše im: „Galilejci, zašto stojite i gledate u nebo? Ovaj isti Isus koji je uznesen na nebo između vas opet će se vratiti isto onako kako ste ga vidjeli da odlazi na nebo“.

Dakle, Krist će ponovno doći u svojoj slavi, dotle njegova Crkva treba svim ljudima naviještati njegovo ime i njegov nauk. Ulazak u slavu Očevu ostvaruje se ispunjenjem njegove volje. To je ujedno način na koji će to isto ostvariti svaki Isusov učenik. Izvršenje volje Oca nebeskoga Isusu je bila toliko sveta, da ju je jednostavno nazvao svojim jelom: „Moje je jelo, da izvršim volju svoga Oca.“ Ispunjavao ju je savjesno, savršeno, bez rezerve, iz dana u dan kroz svih trideset i tri godine zemaljskoga života. Naravno, da to nije uvijek bilo lako. Ljudska narav u njemu opirala se i molila, da ga mimoiđe kalež muke i smrti, ali se uvijek u konačnici podložio Očevoj volji. Sve je Isus primio na sebe: i rođenje na najneobičniji način, i odrastanje u skromnosti i neprepoznatljivosti, i napor propovijedanja i naviještanja Božje riječi i njegova Kraljevstva, i težinu trpljenja, i gorčinu smrti i napokon radost uskrsnuća. Njegovo Uzašašće bilo je vrhunac i završetak njegova zemaljskoga poslanja. Bio je radostan radi povratka u kuću Očevu, jer je na koncu mogao reći: „Oče, izvršeno je!“

Radost i zahvalnost Isusovih učenika na dan Uzašašća po današnjoj svetkovini prelazi na svakoga od nas i na svakoga njegova učenika do konca svijeta. Kada, gdje i kako ćemo mi doživjeti svoje „uzašašće“, ne znamo. No, sigurno je jedno, kad god smo ondje gdje nas želi Bog i ako radimo ono što on od nas očekuje i izvršavamo zadatke koje je pred nas život postavio, nalazimo se na vratim koja otvaraju prostor gdje se nebo i zemlja dodiruju i odakle ćemo lako stupiti u stanove nebeskoga Oca kamo je Isus otišao da nam pripravi mjesto. To je njegovo obećanje, a on nikada ne iznevjerava.

Fra Dane Karačić

29.5.2014.

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00