Otvoriti se djelovanju Duha Svetoga

„Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša“ (Post 2,7). Ova biblijska slika nedvojbeno predstavlja čovjeka kao biće koje svojim postankom pripada i zemlji, kao tvorivu njegova tijela, i pripada Bogu, kao darovatelju njegove „žive duše“. Upravo ta dvojnost podrazumijeva ispravno vrednovanje obiju sastavnica čime se osigurava uravnotežen i skladan život svakoga pojedinca, a time i svake ljudske zajednice. 

Ugroženost tijela i njegove nedostatke lako je uočiti, ali s jednakom lakoćom nije moguće uvidjeti nedostatke duha, niti kod ljudi ima podjednake spremnosti za otklanjanje ugroza i nedostataka koji se odnose na dušu. Uostalom, povod i jedan od razloga za prvo bratoubojstvo bio je Kainovo davanje prednosti zemaljskim dobrima, dok je njegov brat Abel na prvo mjesto stavljao duhovna dobra. A podliježući slabosti čovjek može postati ubojicom i samoga sebe ako se posve opredijeli za materijalna dobra, a zapostavi ili odbaci duhovna i nadnaravna dobra. 

Dio crkvene godine u kojem se nalazimo slavi Krista uskrsnuloga koji je obećao poslati Duha Svetoga Branitelja, koji prosvjetljuje razum i potiče volju da se mi ljudi izdignemo iznad zavodljivosti zla i varljivosti zabluda te da istine o samima sebi, o svijetu-prirodi koje smo dio, i istine o Bogu gledamo očima Božje djece.

I vrijeme/svijet u kojemu živimo i naše ljudske slabosti – unatoč vjeri u Boga i zahtjevima savjesti –  nameću nam diktat „tijela i krvi“, nameću nam potrošački i uživalački način razmišljanja i vrednovanja tako i u tolikoj mjeri da se, i zakonodavno i medijski, preziru i odbacuju duhovna dobra. U takvim okolnostima živimo i mi vjernici i zahvaćeni smo svjetovnjačkim ponašanjem, koji put do neprepoznatljivosti vjere u nama samima. Naime, vjerujemo načelno Bogu, a prihvaćamo nevjernički, bezbožnički način života.

Jer smo u stanju ozbiljne ugroze, valja nam se preispitati i živo htjeti da budemo razboriti, pravedni, pobožni, gospodari sebe (usp. Tit 1,8). Kao što na Samarijance „Petar i Ivan položiše… ruke, i oni primiše Duha Svetoga“ (Dj 8,17), potrebno je da i mi iznova primimo Duha Božjega i da naša srca budu okrenuta dobrima koja obećavaju čovječnost, bogoljubnost i istinsku životnu radost. „Jer gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce“ ( Mt 6,21), reče Krist Gospodin.

Osim što smo mi kršćani pozvani na posvećenje samih sebe, pozvani smo i zaduženi pomagati u vjeri posustale kao i naviještati/svjedočiti Krista Spasitelja. K tome, društvena razina vjerničkoga života u Kristu Isusu podrazumijeva i traži da u svakom čovjeku gledamo Božje dijete te budemo otvoreni i spremni na suradnju za opće dobro, kako u svom dnevniku god. 1953. zapisa veliki mirotvorac, političar i veliki vjernik Dag Hammarskjoeld, generalni tajnik OUN-a: „Moj život ima svoju vrijednost po svom sadržaju – za druge. Moj život bez vrijednosti za druge gori je od smrti.“

Ovo vrijeme prije svetkovine Duhova neka nas što više pokrene da se doista vjernički otvorimo djelovanju Duha Svetoga i da slijedimo poticaj apostola Petra: „Štujte u svojim srcima Krista kao Gospodina, uvijek spremni na odgovor svakome tko vam zatraži razlog nade koja je u vama“ (1Pt 3,15).

U naše vrijeme – koje sve više doživljavamo kao doba krajnosti i protivljenja, kao doba zanemarivanja vjere i relativizacije morala – prisjetimo se riječi obraćenika kardinala Newmana: „O Bože, vrijeme je puno tjeskobe. Mnogi više ne priznaju Krista Bogom. Pa ipak – nikad nije Krist snažnije stupao kroz vrijeme, nikad njegov dolazak nije bio jasniji, nikad njegova blizina zamjetnija, nikad njegova služba stvarnija nego sada. Stoga, u ovim trenutcima Vječnoga, između olujnih valova molimo: Duše Božji, Sveti Duše, ti pomažeš rasvijetliti tamu. Samo ti to možeš“ (J. H. Newman, 18001. – 1890.).

Fra Vendelin Karačić

25.5.2014.

 

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00