20 godina Frame Široki Brijeg

Obavijest za sve koji su u vremenu od 1994., pa do danas bili u Frami Široki Brijeg!

Ova srijeda, 27.8., je rezervirana za slavlje Frame Široki Brijeg. Od 16 i 30 započinje raznovrstan program na Širokom Brijegu (svjedočenja, predavanja, Sveta misa, klanjanje, pjesma). Dobrodošli na proslavu 20. obljetnice Frame Široki Brijeg.

Jedva čekamo!!!

26.8.2014.

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00