SINODA CRKVE O CRKVI

Sazivanjem ove Sinode, papa Franjo poziva cijelu Crkvu da razmišlja o temi koja je odlučujuća za njezin život i poslanje, a to je sinodalnost – zajednički hod. Sinodalnost omogućuje cijelomu Božjem narodu da zajedno kroči naprijed, slušajući Duha Svetoga i Božju riječ, da sudjeluje u poslanju Crkve. Ono što je zajedničko cijelomu Božjem narodu jesu dostojanstvo i poziv po krštenju. Snagom svoga krštenja svi smo pozvani biti aktivni sudionici u životu Crkve. Zajedno, svi kršteni su subjekt živoga glasa Božjeg naroda. Trebamo nastojati osluškivati i glas drugih ljudi u svojim mjesnim sredinama jer: „Radost i nada, žalost i tjeskoba ljudi našeg vremena, osobito siromašnih i svih koji trpe, jesu radost i nada, žalost i tjeskoba također Kristovih učenika te nema ničega uistinu ljudskoga a da ne bi našlo odjeka u njihovu srcu“ (GS, 1).

Svrha Sinode, pa tako ni ovoga savjetovanja, nije izrada dokumenata,

nego „dati da se probude snovi, pobuditi proroštva i vizije,

dati nadi da procvjeta, potaknuti povjerenje,

poviti rane, ispreplesti odnose, oživjeti zoru nade,

učiti jedni od drugih i stvarati pozitivnu sliku stvarnosti

koja će prosvijetliti umove, zagrijati srca, vratiti snagu mišicama…“

 

Temeljno pitanje kojim se vodi ovo savjetovanje Božjeg naroda jest:

Sinodalna Crkva, naviještajući evanđelje, „kroči zajedno“: Kako se taj „zajednički hod“ ostvaruje danas u vašoj Crkvi? Na koje nas korake Duh poziva da bismo rasli u našem „zajedničkom hodu“?

U nastavku donosimo deset tema koje izriču razne vidove žive sinodalnosti (PD, 30). One mogu služiti kao poticaj za iznošenje Vašega osobnog iskustva u hodu s Crkvom. Odgovarajući na ta pitanja korisno je prisjetiti se da se zajednički hod odvija na dva, međusobno duboko povezana načina. Prvo, zajedno hodimo kao Božji narod. Potom, zajedno hodimo kao Božji narod s cijelom ljudskom obitelji. Ove dvije perspektive obogaćuju jedna drugu i pomažu u našem zajedničkome razlučivanju prema dubljem zajedništvu i plodnijem poslanju.

Dragi brate i sestro, pred Vama nije anketa. Ova pitanja nastoje potaknuti i usmjeriti govor iskustva zajedničkoga hoda svih nas. Svi smo pozvani graditi Crkvu, dati svoj doprinos, osluškivati što Duh meni i preko mene govori. Riječ, podijeljeno iskustvo obogaćuje, gradi povjerenje, pruža priliku da se dobro izgrađuje na bolje, a ono manje dobro popravlja. Savjetovanje je anonimno. Budite slobodni izreći sve što Vam je na srcu. Istina oslobađa i otvara nove vidike i putove za zajednički hod prema „slobodi i slavi djece Božje“.      

1. SUPUTNICI

U Crkvi i u društvu smo na istom putu, rame uz rame jedni s drugima. Što je za vas Crkva? Kad kažemo „naša Crkva“, na koga pritom mislimo? Gdje vidite svoje mjesto u Crkvi? Tko su suputnici, također izvan crkvenoga kruga? Koji su ljudi ili skupine ostavljeni na margini, u prenesenom smislu ili doslovno? Posvećuje li se u Vašoj župi posebna briga za ljude u potrebi (siromašne, osamljene, ovisnike…)? Kako i koliko mjesna Crkva vrjednuje doprinos osoba posvećenog života, i njihovih ustanova (vrtići, škole, bolnice, sveučilišta, zaklade, dobrotvorne ustanove, itd.)?

 

2. OSLUŠKIVATI

Slušanje je prvi korak, ali zahtijeva otvoren um i srce, bez predrasudâ. Koga je naša mjesna Crkva „dužna osluškivati“? Kako prihvaćamo doprinos posvećenih žena i muškaraca? Možemo li prepoznati predrasude i stereotipe koji ometaju naše slušanje?

 

3. UZETI RIJEČ

Svi su pozvani govoriti hrabro, slobodno, istinito. Kako promičemo slobodan i vjerodostojan stil komunikacije unutar crkvene zajednice i njezinih tijela, bez dvoličnosti i interesa? Kada i kako uspijevamo reći ono što nam je na srcu? Tko govori u ime kršćanske zajednice i kako ga se bira?

 

4. SLAVITI

„Zajednički hod“ moguć je samo ako se temelji na zajedničkom slušanju Riječi i na slavljenju euharistije. Kako molitva i liturgijsko slavlje zapravo nadahnjuju naše najvažnije odluke? Prakticirate li u obitelji zajedničku molitvu?

 

5. SUODGOVORNI U POSLANJU

Sinodalnost je u službi poslanja Crkve u kojoj su svi njezini članovi pozvani sudjelovati. Budući da smo svi mi učenici misionari, na koji je način svaki krštenik pozvan biti izvršitelj poslanja? Kako zajednica podržava svoje članove zauzete u službi u društvu (društveno i političko zalaganje, u znanstvenom istraživanju i nastavi, u promicanju socijalne pravde, u zaštiti ljudskih prava i brizi za zajednički dom, itd.)?

 

6. DIJALOG U CRKVI I U DRUŠTVU

Dijalog je put ustrajnosti, koji također uključuje šutnje i trpljenja, ali sposoban prikupiti iskustvo ljudi i narodâ. Koja su mjesta i načini dijaloga u našoj mjesnoj Crkvi? Kako se nosimo s razlikama u pogledima, sukobljavanjima, teškoćama?

 

7. S DRUGIM KRŠĆANSKIM VJEROISPOVIJESTIMA

Dijalog među kršćanima različitih vjeroispovijesti, ujedinjenih jednim krštenjem, ima posebno mjesto u sinodalnom hodu. U kakvim smo odnosima s braćom i sestrama drugih kršćanskih vjeroispovijesti? Uz koja su područja ti odnosi vezani? Koje smo plodove izvukli iz ovog zajedničkog hoda? Koje su se teškoće javile?

 

8. VLAST I SUDJELOVANJE

Sinodalna Crkva je sudionička i suodgovorna Crkva. Kako se obnaša vlast u našoj mjesnoj Crkvi? Kako funkcioniraju timski rad i tijelâ sinodalnosti na razini mjesne Crkve? Predstavljaju li plodno iskustvo? Smatrate li da se u Vašoj župnoj zajednici svim vjernicima nudi dovoljno mogućnosti za uključivanje i sudjelovanje? Što Vas osobno potiče ili odvraća od uključivanja u aktivni život župe?   

 

9. RAZLUČIVATI I ODLUČIVATI

U sinodalnom duhu odluke se donose razlučivanjem, na temelju suglasja koje je plod zajedničke poslušnosti Duhu. Kojim postupcima i kojim metodama zajedno razlučujemo i donosimo odluke? Kako se mogu poboljšati? Što bi, po Vašem sudu, trebalo još više ostvarivati u župi?

 

10. ODGAJATI SE ZA SINODALNOST

Duhovnost zajedničkog hoda pozvana je postati odgojno načelo za izgradnju osobe i kršćanina, obiteljî i zajednicâ. Kako odgajamo osobe, osobito one na odgovornim mjestima u kršćanskoj zajednici, kako bismo ih učinili sposobnijima za zajednički hod, uzajamno slušanje i dijalog? Na koji način odgajati mlade za zajednički hod u Crkvi? Primjećujete li u da se sve više mladih udaljuje od Crkve? Ako se udaljuju, iz kojega se razloga udaljuju?  

 Materijali – Biskupija Mostar (biskupija-mostar.ba)

Savjetovanja – Biskupija Mostar (biskupija-mostar.ba)

O Sinodi – Biskupija Mostar (biskupija-mostar.ba)

Upitnik – Biskupija Mostar (biskupija-mostar.ba)

Biskupijski tim – Biskupija Mostar (biskupija-mostar.ba)

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
8.00 – 11.30; 15.00 – 17.30