Mise na grobljima - Svi sveti i Dan pokojnih 2021.

RASPORED SVETIH MISA 2021.

Svi Sveti, 1. 11. 2021. - ponedjeljak

Široki Brijeg  6.30 

Široki Brijeg  8        

Široki Brijeg  9.30  

Široki Brijeg  18      

Grad             7         

Na grobljima

Mekovac               11      

Knešpolje (kod crkve)11      

Privalj                   11      

Turčinovići             11      

 

 

Bili Brig                     15

Dobrkovići (Novo groblje) 15      

Podjelinak                 15      

Šarampovo                15      

Trn                           15      

 

Spomen svih vjernika pokojnika, 2. 11. 2021. - utorak

Široki Brijeg  7        

Grad             7        

Na grobljima

Dobrkovići (Staro groblje)     11      

Knešpolje (u polju)            11      

Podjela                          11       

Sajmište                        11

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
8.00 – 11.30; 15.00 – 17.30