Blagoslov obitelji 2017/2018

 

Župni ured i Franjevački samostan                                                           Božić, 2017.

 

Uznesenja Blažene Djevice Marije

 

ŠIROKI BRIJEG

 

 

 

 

 

Dragi naši župljani,

 

Draga braćo i sestre,

 

 

 

Na Božić slavimo rođenje Isusa Krista Sina Božjega, pravoga Boga i pravoga čovjeka. Bog je, kao i svaki čovjeka, došao na zemlju da ljudima donese spasenje. Sveti Pavao to u poslanicima Galaćanima opisuje: „A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: „Abba! Oče!“. Tako više nisi rob nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu“ (4, 4-7).

 

Sveto pismo Staroga zavjeta govori kako Bog tijekom povijesti priprema spasenja ljudi. Bog nije napustio čovjeka nakon njegova pada; kad je čovjek sagriješio Bog mu je obećao pomoć. Rođenjem Isusa Krista to obećanje postaje stvarnost. Bog je tada ispunio svoje obećanje. Zato sveti Pavao i kaže da se taj događaj zbiva u punini vremena.

 

Isus dolazi na ovaj svijet u tijelu. Živjet će i umrijeti u tijelu. Ostavio nam je svoga Duha Svetoga. Duh Božji utvrđuje nas vjernike na putu spasenja. On nas prosvjetljuje, vodi, prati i potpomaže da ostanemo vjerni svom Spasitelju.

 

Svjedoci smo da u svijetu zlo ostavlja mnoge tragove. Nekad nam se čini da zlo nadjačava. I da ga je više u svijetu nego li dobra. Teško nam je to prihvatiti. Pogađa nas i boli svaka nepravda. No, i sami znamo počiniti zlo i propustiti dobro.

 

Svi smo pozvani, a osobito mi fratri, činiti dobro i boriti se protiv zla. Isus traži da ovaj svijet izgrađujemo u ljubavi i razumijevanju. Trebamo ga pretvarati u Božje kraljevstvo. Ljubiti Boga iznad svega i bližnjega kao samoga sebe. Isus nas poziva da molimo i za one koji nam čine zlo. Da ne uzvraćamo zlo z zlo, nego da dobrom ispravljamo svako zlo. Isus oprašta nama, ali i nas obvezuje da i mi opraštamo svojim neprijateljima.

 

Iako je to teško, dužni smo Isusa slušati i u ovaj svijet unositi ozračje radosti. Kad ne znamo kako dalje, pozovimo Isusa u pomoć. On nas razumije i priteći će nam u pomoć; neće nas napustiti. Tako su radili naši stari. Slijedimo ih u tome!

 

Ovaj Brijeg Široki je i u najtežim vremenima ostao vjeran Bogu. To je vaš i naš ponos. Tako neka bude i sada i u buduće.

 

Hvala vam što ste uz nas! Hvala Vam što volite Isusa i Mariju, njegovu i našu Majku! Hvala vam što cijenite i trud nas franjevaca.

 

Želimo vam:

 

Čestit Božić i radosne božićne blagdane!

 

Sretnu i blagoslovljenu Novu 2018. godinu!

 

 

 

 

 

Sve Vas pozdravljamo našim franjevačkim pozdravom: Mir i dobro!

 

 

 

                                                                                                            Vaši širokobriješki fratri

 

 

RASPORED  BLAGOSLOVA  OBITELJI  GODINE  2017. – 2018.

 

 

 

Srijeda, 27. prosinca               Klanac, Grabovina, Ulica Alojzija Stepinca – početak u 13 sati

 

 

 

Četvrtak, 28. prosinca            GRAD – DESNA OBALA:  Antuna Mihanovića, Trg dr. Ante Starčevića, Fra Didaka Buntića (do mosta), Stjepana Radića (do Duhanske stanice), Vinkovačka, Vukovarska, Krešimirova, Majke Terezije, Ljudevita Gaja, Ivana Gundulića, Hrvoja Vukčića, Marna Držića, Nikole Šubića Zrinskog, Frankopanska, Njivice, Dubravska, Tina Ujevića, Kralja Tvrtka.

 

 

 

Petak, 29. prosinca                 GRAD – DESNA OBALA:  Herceg Stjepana, Puringajska, Bekijska, Ćavarova cesta, Marije Petković, Vinka Nikolića, Nikole Šopa, Antuna Kovačića, Vjenceslava Novaka, Fra Andrije Šaravanje, Josipa Kozarca, Vitkova, Nikole Tavelića, Tomice Penavića, Fra Zdenka Galića, Velebitska, Nevidinska, Leopolda Mandića, Ružopoljska, Fra Blage Karačića, Kneza Mislava, Kneza Zdeslava, Mate Balote, Ivana Merza, Kardinala Kuharića.

 

 

 

Subota, 30. prosinca               GRAD – DESNA OBALA:  Oklaji, Cigansko Brdo, Japlanička, Kosa, Crnačka, Kranjčevićeva, Stjepana Radića (od Duhanske stanice do Oklaja).

 

 

 

Nedjelja, 31. prosinca          GRAD – LIJEVA OBALA:  Zorićevina – početak u 13 sati

 

 

 

Utorak, 2. siječnja                   GRAD – LIJEVA OBALA:  Dinka Šimunovića, Matije Gupca, Jurja Dalmatinca, Marka Marulića, Fra Mirka Matijevića, Kralja Tomislava, Trg Širokobrijeških žrtava, Trg Gojka Šuška, Petra Svačića, Fra Anđela Kraljevića, Frane Grbešića, Ivana Sopte, Ivana Meštrovića, Fra Didaka Buntića (od mosta sjeverno prema Mostaru do Remonta), Braće Šimića, Fra Mirka Ćosića, Izidora Kršnjavija, Fra Lucijana Kordića, Fra Rafe Barišića, Kraljice Katarine, Branimirova, Dubrovačka, Ilirska, Zagrebačka.

 

 

 

Srijeda, 3. siječnja                  GRAD – LIJEVA OBALA:  Kraljice Jelene, Maka Dizdara, Ivana Mažuranića, Đure Baslera, Sarajevska, Strossmayerova, Fra Nikole Kordića, Ruđera Boškovića, Fra Grge Martića, Branka Petra Ljubičića, Fra Didaka Buntića (od mosta s južne strane cijela ulica).

 

 

 

Četvrtak, 4. siječnja                GRAD – LIJEVA OBALA:  Kvaternikova, Eugena Kumičića, Splitska, Krstače, Andrije Medulića, Pobijenih franjevaca, Mostarska, Orlovačka, Ivana Zajca, Fra Jakova Bubala, Vlahe Bukovca, Mate Lovraka, Vatroslava Lisinskog, Fra Dominika Mandića, Dr. Jure Grubišića, Antuna Gustava Matoša, Fra Didaka Buntića (od Remonta sa sjeverne strane do kraja).

 

 

 

Petak, 5. siječnja                     MOKRO

 

 

 

Subota, 6. siječnja                 TURČINOVIĆI – početak u 13 sati

 

 

 

Nedjelja, 7. siječnja              DOBRKOVIĆI – početak u 13 sati

 

 

 

Ponedjeljak, 8. siječnja           TRN

 

 

 

Utorak, 9. siječnja                   UZARIĆI

 

 

 

Srijeda, 10. siječnja                KNEŠPOLJE

 

 

 

Četvrtak, 11. siječnja              ČERIGAJ, DUBRAVA, PODJELA, PRIVALJ i ZAVOZNIK

 

 

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00