Sakramenti Prve svete pričesti i Krizme 2018.

                                Prva sveta pričest

 

u župi Uznesenja BDM - Široki Brijeg 2018. godine

 

                                             Nedjelja 8. 4. u 10 sati

 

                      Prva sveta ispovijed u subotu 7. 4. u 9 sati

 

 

                                      Sveta Krizma

 u župi Uznesenja BDM - Široki Brijeg 2018. godine

                                       Nedjelja 6. 5. u 10 sati

 

Ispovijed krizmanika u subotu 5. svibnja u 9 sati

            -     nakon ispovijedi proba krizmanika

 

 

 

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00