SVI SVETI I DAN MRTVIH 2016. (Raspored svetih misa)

Svi Sveti i Dan mrtvih 2016.

RASPORED SVETIH MISA

 

  Svi Sveti, 1. 11. 2016. (Utorak)

Široki Brijeg

6:30

Široki Brijeg

8:00

Široki Brijeg

9:30

Široki Brijeg

18:00

Grad

7:00

 

NA GROBLJIMA

Mekovac

11:00

Knešpolje (kod crkve)

11:00

Privalj

11:00

Turčinovići

11:00

 

Dobrkovići (Novo groblje)

15:00

Sajmište

15:00

Šarampovo

15:00

Trn

15:00

 

Dan mrtvih (Spomen svih vjernika pokojnika);

2. 11. 2016. (Srijeda)

Široki Brijeg

7:00

Široki Brijeg

8:00

Široki Brijeg

18:00

Grad

7:00

 

NA GROBLJIMA

Bili Brig

11:00

Podjela

11:00

Dobrkovići (Staro groblje)

11:00

Knešpolje (u polju)

11:00

Podjelinak

11:00

 

 

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00