Kateheze o svetoj misi

Kroz ovogodišnju korizmu odlučili smo ponuditi našim vjernicima kateheze o Euharistiji. Sveta misa je naše najveće bogatstvo, izvor i vrhunac kršćanskog života. S druge strane, naš odnos prema svetoj misi nije uvijek na najboljoj mogućoj razini. Dijelom je to zbog toga što ne razumijemo što slavimo. Ponekad se možemo pronaći u onoj Isusovoj rečenici da gledamo, a ne vidimo, da slušamo, a ne čujemo. Ove kateheze kroz pet korizmenih nedjelja će, nadamo se, biti od pomoći kako bi i naše slavlje svete mise, tog otajstva u kojem nam se daruje sam Gospodin Isus Krist, bilo što bolje, svečanije i pobožnije.

Svake nedjelje kroz korizmu s početkom u 17 i 30 (dakle, pola sata prije večernje svete mise) jedan fratar će govoriti o misi. Prvu večer, tj. prvu korizmenu nedjelju govorio je fra Željko Barbarić, župni vikar. On je govorio o onome što prethodi slavlju svete mise. Valja se i pripremiti za svetu misu kao za susret sa živim Bogom. U prvom redu je bilo riječi o tri pred pričest koji se upravo odnose na ono o čemu valja misliti i prije negoli dođemo na svetu misu.

Smisao ovih kateheza svakako ide za tim da štogod naučimo više o svetoj misi, a ide protiv mehaničkog i formalnog dolaska nedjeljom u crkvu. Ovu nedjelju vas također najtoplije pozivamo u 17 i 30 u našu širokobriješku crkvu. Katehezu će ovu nedjelju imati fra Mario Ostojić, župni vikar u našoj župi. Njegova tema se tiče uvodnog dijela svete mise. Ostali predavači, njih trojica, će obraditi ostala tri dijela svete mise.

Dobrodošli! Neka vas sve prati Božji blagoslov i Gospin zagovor.

Vaši fratri

26.2.2015.

Božja riječ

Vodič

Foto kutak

Velika Gospa


FRANJEVAČKI SAMOSTAN I

ŽUPA UZNESENJA
BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Kard. Stepinca 14
88220 Široki Brijeg

e-mail: info@gospin-brig.info
tel.: +387 39 702-900
fax: +387 39 702-935 (gvardijanat)
                   702-936 (župni ured)

RAD ŽUPNOG UREDA
7.30 – 12.00; 15.00 – 18.00